ศิลปินใช้หนังสือกว่าแสนเล่มเพื่อสร้างวิหาร Parthenon (The Parthenon of Books)

740

ประติมากรรมที่งดงามนี้สร้างโดยศิลปินชาวอาร์เจนตินา นามว่า Marta Minujín อายุ 74 ปี โดยจำลองมาจากวิหาร Parthenon ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ด้วยการนำหนังสือกว่าแสนเล่มมาสร้างประติมากรรมนี้ โดยประติมากรรมนี้มีเจตนารมณ์แสดงการห้ามทำลายงานเขียน หรือสิทธิการอ่าน

วิหารหนังสือนี้ (The Parthenon of Books) อยู่ในเมือง Kassel ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล the Documenta 14 art โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Kassel

ศิลปินผู้นี้ได้เลือกหนังสือมากกว่า 170 เรื่อง โดยมาจากหลายประเทศจากทั่วทุกมุมโลก นำมาสร้างร่วมกับแผ่นพลาสติกและโครงเหล็กให้มีขนาดเท่ากับวิหารของจริง

หนังสือที่นำมาสร้างเป็นวิหารนี้จะถูกคัดเลือกอย่างดี คัดเฉพาะหนังสือที่ส่งเสริมการอ่าน และสถานที่ที่ตั้งของวิหารนี้คือที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่นาซีเผาหนังสือจำนวน 2,000 เล่มในปีค.ศ. 1933 การเผาหนังสือเช่นนี้ ถือเสมือนว่าเป็นการเผามนุษย์ไปด้วย ดังคำกล่าวของ Heinrich Heine ที่กล่าวไว้ในศตวรรษที่ 19 ว่า “Where they burn books, at the end they also burn people,”

แหล่งที่มา : http://www.boredpanda.com/parthenon-books-marta-minujin-germany/

Share on social networks