วิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทางรถไฟ Circum-Baikal

418

เส้นทางรถไฟสาย Circum-Baikal เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์หนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง Irkutsk oblast ของประเทศรัสเซีย ในอดีตเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีชือเสียงชื่อ เส้นทางรถไฟ Trans-Siberian ซึ่งเป็นเส้นทางที่สร้างโดยทีมวิศวกรที่ออกแบบให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาชม ระหว่างทางก็จะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติที่รายล้อมอยู่เส้นทางรถไฟ และนี้เป็นรูปภาพส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดโดย Stepanov Slava

แหล่งที่มา : http://russiatrek.org/blog/nature/circum-baikal-railway-russia-sceneries/

Share on social networks