วันอนันดา (ประเทศพม่า)

760

วันอนันดา (ประเทศพม่า)

วันอนันดา (Ananda Temple) วัดมีขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองพุกาม ตั้งอยู่ใกล้กับประตู Tharabar ประตูเดียวที่เหลืออยู่ 1 ใน 12 กำแพงเมืองพุกามเก่า อนันดาปาห์โต หรือ อนันดาพญา (Ananda Pagoda) มีลักษณะเป็นโครงสร้างชั้นเดียวได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบเจีย์ตามแบบฉบับชาวมอญ และอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks