วัดอักชาร์ดัม (Akshardham Temple)

1018

วัดอักชาร์ดัม (Akshardham Temple)

วัดอักชาร์ดัม เป็นหนึ่งในวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวและหินทรายสีชมพู ตามเสาและโดมทั้งเก้ามีการแกะสลักอย่างสวยงาม ประดับด้วยรูปปั้นช้างที่ทำจากหินและเหล่าเทพเจ้าต่างๆ ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อของอินเดีย ที่นี่ยังได้รับการประกาศจาก Guinness World Record ในฐานะวัดฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

แผนที่ วัดอักชาร์ดัม (Akshardham Temple) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks