วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)

689

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun)

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540
สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลก ตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่
มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แผนที่ วัดร่องขุ่น ประเทศไทย

สนใจท่องเที่ยวเชียงราย คลิกที่นี่

Share on social networks