วัดพระเขี้ยวแก้ว (ประเทศสิงคโปร์)

657

วัดพระเขี้ยวแก้ว (ประเทศสิงคโปร์)

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ วัดจีนศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังผสมศิลปะมันดาลา (Mandala) หลังใหญ่โตอลังการ ตั้งตระหง่านอยู่ในไชน่าทาวน์ (China Town) ซึ่งอาคารชั้นบนสุดของวัดได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนต์ของพระพุทธเจ้าไว้ในสถูปทองคำหนักกว่า 320 กิโลกรัม ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา 

สนใจท่องเที่ยวสิงคโปร์ คลิกที่นี่

Share on social networks