วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) Post author

870

วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple)

วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวัดที่ขึ้นชื่อของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคังนัม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี คนเกาหลีมักจะมาสักการะขอพรในโอกาสสำคัญๆต่างๆ มี หอพระสูตรพันจอน ที่มีการสลักคัมภีร์ไว้ 3,479 บท โดยช่าง คิมจองฮี (Kim Jeong-Hee) ที่มีชื่อเสียงในช่วงสมัยโชซอนตอนปลาย และเป็นสถานที่ที่มีการจัดโครงการ Temple Stay สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามฉบับนิกายเซ็น

แผนที่ วัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple)ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่
Share on social networks