วัดชินฮึงซา(Sinheungsa Temple)

766

วัดชินฮึงซา(Sinheungsa Temple)

วัดชินฮึงซา(Sinheungsa Temple)เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan) จึงเป็นวัดที่คนที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้นิยมมาไหว้สักการะกัน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่า Jwabul ที่มึความสูงถึง 10 เมตร ที่เป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของซอรัคซานด้วย และถัดจากพระพุทธรูปจะมีสะพานหินที่สวยงามเรียกว่า Hyeonsugyo จากนั้นจะพบกับกำแพงหินขนาดใหญ่ที่ล้อมบริเวณภายในอาคารต่างๆของวัดอยู่ ซึ่งจะมีหอคอยสูง 3 ชั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของเกาหลีด้วย

แผนที่ วัดชินฮึงซา(Sinheungsa Temple)ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่
Share on social networks