วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี

1157

วัดจันทาราม (ท่าซุง)

วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 510 ไร่ โดยแยกเป็นเนื้อที่วัด 280 ไร่ เนื้อที่ป่า 230 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 3 เส้น 16 วา จดถนนสาธารณะ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 20.5 เมตร

ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ภายหลังได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหลัง แล้วแสร็จในปี พ.ศ. 2549 เมรุ กว้าง 4.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร

มหาวิหาร 100 เมตร วิหารสมเด็จองค์ปฐม วิหารสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย์ พระจุฬามณี มณฑปท้าวมหาราชทั้ง 4 พระบรมราชานุสาวรีย์ 6 พระองค์

สนใจท่องเที่ยวในประเทศ คลิกที่นี่

Share on social networks