วังจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

737

วังจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย)

วังจันทรเกษม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ใกล้สะพานมัฆวานรังสรรค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) โดยเริ่มก่อสร้างฐานรากเมื่อ พ.ศ. 2453 แต่รัชกาลที่ 5 สวรรคตเสียก่อน ตัวตำหนักจึงไม่แล้วเสร็จ การก่อสร้างวังจันทรเกษมได้ดำเนินการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์แล้ว แต่มิได้มีลวดลายวิจิตรพิสดารดังเช่นวังเจ้าฟ้า ทั่ว ๆ ไป คงเนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6

วังจันทรเกษม บริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งคุรุสภา เปลี่ยนเป็น โรงเรียนกินนอนของเหล่านักเรียนในกรมมหรสพแทน จวบจนกระทั่งล่วงมาถึง รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระองค์จึงพระราชทานวังนี้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือที่สมัยนั้น เรียกกันว่า กระทรวงธรรมการ แล้วจึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า โรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม แต่แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนการเรือนฯ แห่งนี้ก็ได้ย้ายไปยังสวนสุนันทาแทน (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) ส่วนบริเวณที่ปัจจุบันเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกรมมหรสพ และโรงพยาบาลกรมมหรสพ

ปัจจุบัน วังจันทรเกษมเป็นที่ทำการของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนตัวพระตำหนักเป็นที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สนใจท่องเที่ยวไทย  คลิกที่นี่

Share on social networks