ระฆังมิงกุน (ประเทศพม่า)

812

ระฆังมิงกุน (ประเทศพม่า)

ระฆังมิงกุน เป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองมิงกุน ประเทศพม่า ไม่ไกลจากเมืองมัณฑะเลย์ ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าปดุง พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์อลองพญา ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า

ระฆังมิงกุน มีเส้นรอบวงขนาด 10 เมตร ความสูง 3.70 เมตร และมีน้ำหนัก 87 ตันซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงแค่ระฆังของพระเจ้าซาร์ (The Tsar Bell) ตั้งอยู่ที่พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซียเท่านั้น

Share on social networks