มิลฟอร์ด ซาวด์ (Milford Sound)

707

มิลฟอร์ด ซาวด์ (Milford Sound)

มิลฟอร์ดซาวด์ (Milford Sound) เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน (Tasman Sea)ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ที่เราเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเลจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า “ซาวด์ (Sound)” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผา ซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้าไปในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”

 ความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติบริเวณมิลฟอร์ดซาวด์ ทำให้ชาวนิวซีแลนด์เรียกขานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

มิลฟอร์ด ซาวด์ (Milford Sound) ประเทศนิวซีแลนด์

สนใจท่องเที่ยวฮ่องกง คลิกที่นี่
Share on social networks