มหาเจดีย์ชเวดากอง

659

มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าของประเทศพม่า เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า จำนวน 8 เส้น

แผนที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks