มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral)

586

มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral)

มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral) หรือมหาวิหารแม่พระรับสาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1554 – 1562 เป็นศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาและการศึกษาที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองคาซาน ถือเป็นโบสถ์แรกที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงของคาซานเครมลิน

แผนที่ มหาวิหารแอนนันชิเอชั่น (Annunciation Cathedral) ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่
Share on social networks