มหาวิหารเซนต์พอล (St.Paul’s Cathedral)

617

มหาวิหารเซนต์พอล (St.Paul’s Cathedral)

มหาวิหารเซนต์พอลเป็นโบสถ์ที่สำคัญอีกแห่งในกรุงลอนดอน ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยยอดโดมสีขาวขนาดใหญ่ความสูงกว่า 11 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ในอดีตที่ผ่านมามหาวิหารเซนต์พอลถูกใช้เพื่อจัดพระราชพิธีที่สำคัญต่างๆ มากมาย ทั้งพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่า รวมถึงยังเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษหลายคน นักท่องเที่ยวนิยมาที่นี่ เนื่องจากมีบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว อีกทั้งยังสามารถขึ้นไปด้านบนของโดมเพื่อชมงานศิลปะที่ใช้ตกแต่งวิหาร รวมถึงชมวิวมุมสูงของกรุงลอนดอน

แผนที่ มหาวิหารเซนต์พอล ประเทศอังกฤษ

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5/@51.5138453,-0.1005393,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487604aca207bc87:0x3a1d3501a9af5fde!8m2!3d51.5138453!4d-0.0983506

สนใจท่องเที่ยวอังกฤษ คลิกที่นี่

Share on social networks