มหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul’s Cathedral)

753

มหาวิหารเซนต์ปอล (St. Paul’s Cathedral)

มหาวิหารเซนต์ปอล (St Paul’s Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1862 – 1863 โดยตัวอาคารสร้างขึ้นจากหินคาเวอร์แชม (Caversham stone)และมีการสร้างต่อเติมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิหารเซนต์ปอลได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญๆมากแห่งหนึ่งของเมืองดะนีดิน

แผนที่ มหาวิหารเซนต์ปอล (St Paul’s Cathedral) ประเทศนิวซีแลนด์

สนใจท่องเที่ยวนิววีแลนด์ คลิกที่นี่
Share on social networks