มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) รัสเซีย

639

มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) รัสเซีย

มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน ดึงดูดให้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ มหาวิหารเซนต์บาเซิลแห่งนี้ มีต้นกำเนิดแนวคิดในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 โดยวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เป็นอนุสรณ์สถานของตัวเองที่เอาชนะการรบเหนือมองโกลได้ ที่เมืองคาซาน สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้สำคัญมากก็เนื่องมาจากยุคนั้นมองโกล เป็นฝ่ายกดขี่ทางนี้มานานมาก การได้ปลดแอกตัวเองได้สำเร็จจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งในแง่การทหาร และประวัติศาตร์ของตัวเอง มีอายุยาวนานมาถึง 400 ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านภัยธรรมชาติ ผ่านภัยสงครามมามากมาย แต่กลับไม่มีอะไรมาทำร้ายมันได้เลย ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้ท่ามกลางเรื่องราวต่างๆมากมาย ใครไปบอกเลยว่าต้องไปดูด้วยตาตัวเองเท่านั้น

แผนที่ มหาวิหารเซนต์บาซิล ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks