มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur)

693

มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur)

มหาวิหารซาแครเกอร์ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาย่านมงต์มาร์ท ยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส วิหารสีขาวที่ดูบริสุทธิ์ เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถเก็บภาพเมืองปารีสแบบ 360 องศาได้สวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างสถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ที่นับว่ามีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆในยุคเดียวกัน ในสมัยก่อนเคยเป็นโบสถ์เล็กๆ และใช้เป็นที่ประชุมใหญ่ทางศาสนา ถูกสร้างขึ้นด้วยความรัก ความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระเยซูคริสต์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ชาวฝรั่งเศสที่ได้เสียชีวิตลงในการทำสงครามกับรัสเซีย

แผนที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ประเทศฝรั่งเศส

สนใจท่องเที่ยวฝรั่งเศส คลิกที่นี่

Share on social networks