มหาวิหารกระดาษแข็ง (Cardboard Cathedral)

691

มหาวิหารกระดาษแข็ง (Cardboard Cathedral)

โบสถ์กระดาษแข็งแห่งเมืองไครสต์เชิร์ช (Cardboard Cathedral) โบสถ์ที่สร้างจากกระดาษแข็งเพื่อใช้แทนมหาวิหารไครสต์เชิร์ช (Christchurch Cathedral) ที่พังถล่มเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากว่าอาคารโบสถ์เดิมนั้นได้พังเสียหาย จนไม่สามารถบูรณะได้อีกและจำเป็นต้องรื้อถอนออกไป และอีกทั้งอาคารหลังเก่านั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในหลายๆทาง และคิดว่าอาคารหลังใหม่นี้ก็ยัง เป็นสัญลักษณ์ของการก่อร่างสร้างตัวและฟื้นฟูเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนสามารถมาใช้เป็นที่สงบจิตใจ รวมถึงสามารถจัด คอนเสิร์ตหรือนิทรรศการศิลปะได้ด้วย

แผนที่ มหาวิหารกระดาษแข็ง (Cardboard Cathedral) ประเทสนิวซีแลนด์

สนใจท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ คลิกที่นี่
Share on social networks