ภูเขาไฟมายอน (ประเทศฟิลิปปินส์)

1061

ภูเขาไฟมายอน (ประเทศฟิลิปปินส์)

ภูเขามายอน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับซึ่งมีรูปสมมาตรที่โดดเด่นสวยงาม และเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของที่เที่ยวฟิลิปปินส์ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะภูเขาแห่งนี้มีความคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์มากมาย

สนใจท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ คลิกที่นี่

Share on social networks