ภูเขาโปปา (ประเทศพม่า)

780

ภูเขาโปปา (ประเทศพม่า)

ภูเขาโปปา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,518 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพุกาม ประเทศพม่า โดยชาวพม่าเชื่อกันว่าภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สถิตของเทวดาและ “นัต” วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวพม่า จำนวน 37 องค์

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks