ภูเขารูปโต๊ะ (Table Mountain)

1219

ภูเขารูปโต๊ะ (Table Mountain)

ภูเขารูปโต๊ะ (Table Mountain) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Wonders of Nature) ภูเขาซึ่งเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกขึ้นมาแล้วถูกกัดกร่อนโดยลมและฝน จนกลายเป็นภูเขารูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนโต๊ะ ข้างบนภูเขาก็คือมีธรรมชาติสวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา, หุบเขา สายนํ้า ลำธาร รวมถึงพืชหลายชนิดที่เป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ไหนในโลก

แผนที่ ภูเขารูปโต๊ะ ประเทศแอฟริกาใต้

สนใจท่องเที่ยวแอฟริกา คลิกที่นี่

Share on social networks