พิพิธภัณท์ปูซาน(Busan Museum)

637

พิพิธภัณท์ปูซาน (Busan Museum)

พิพิธภัณฑ์ปูซาน เป็นพิพิธภัณท์หลักของเมืองหลวงทางตอนใต้ของเกาหลี มีห้องจัดแสดงนิทรรศกาลแก่ผู้เข้าชมถึง 7 ห้อง ถือเป็นสถานที่สำคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรม โบราณของเมืองปูซานราวๆ 600 รายการ  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  ยังมีหอจัดนิทรรศกาลกลางแจ้งที่ เป็นที่ตั้งของเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ที่มีค่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

แผนที่ พิพิธภัณท์ปูซาน (Busan Museum) ปรเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่
Share on social networks