พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสงครามโอ๊คแลนด์ (Auckland War Memorial Museum)

479

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสงครามโอ๊คแลนด์ (Auckland War Memorial Museum)

พิพิธภัณฑ์โอ๊คแลนด์ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของนิวซีแลนด์และเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แห่งสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ๆรวบรวมวัตถุและข้อมูลที่สะท้อนถึงสงครามที่นิวซีแลนด์เข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์โอ๊คแลนด์ยังมีคอลเลคชั่นสะท้อนเรื่องราวความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองชาว เมารี และชาวแปซิฟิค และประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ อาทิ ซากไดโนเสาร์ นกของนิวซีแลนด์ที่สูญพันธ์ เช่น เมา (Moa) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาไฟ

แผนที่ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสงครามโอ๊คแลนด์ (Auckland War Memorial Museum) ประเทศนิวซีแลนด์

สนใจท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ คลิกที่นี่
Share on social networks