พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์ตวัน (ประเทศอินโดนีเซีย)

1843

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์ตวัน (ประเทศอินโดนีเซีย)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์ตวัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ มีทั้งงานศิลปะนานาชาติ และศิลปะของอินโดนีเซีย ให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราว และเข้าใจถึงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียผ่านทางรูปวาดต่างๆ นี้ โดยหอศิลป์แห่งนี้ ถือว่าเป็นหอศิลป์เก่าแก่ ที่ถูกสร้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940

สนใจท่องเที่ยวอินโดนีเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks