พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum)

1511

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ประเทศตุรกี เป็นสถานที่ทางจิตวิญญาณอันเกิดจากการสลักหิน ที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าใจถึงอิทธิพลของศาสนาในสมัยโบราณ และเรียนรู้เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษชาวคัปปาโดเชียน (Cappadocian) ได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่สามารถนั่งดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์โดยรอบอันงดงาม ที่นี่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลีทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ที่นี่จะมีโบสถ์บาร์บารา (St.Barbar Church) ,โบสถ์มังกร (Snake Church) และโบสถ์แอปเปิ้ล (Apple Church)

แผนที่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ประเทศตุรกี

สนใจท่องเที่ยวตุรกี คลิกที่นี่

Share on social networks