พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace)

973

พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) 

พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) ตั้งอยู่บนชายฝั่งยุโรปของบอสพอรัส (Bosphorus) ในเขตเบซิคตัส (Beşiktaş) ของนครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี พระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลมาร์มาราในช่องแคบบอสฟอรัสบนฝั่งทวีปยุโรป จุดเด่นของวังแห่งนี้คือ มีการประดับตกแต่งด้วยความประณีตวิจิตรตระการตา มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ พรม โคมไฟ เครื่องแก้วเจียระไน และรูปเขียน รูปถ่ายต่างๆ และที่มีชื่อเสียงมาก พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบที่มีห้องโถงเป็นส่วนกลางและรายล้อมไปด้วยห้องอื่นๆ อันเป็นการออกแบบแบบดั้งเดิมของตุรกีไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้งานและสถาปัตยกรรม ศิลปะจากประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็น บารอค รอคโคโค นีโอคลาสิค ก็ได้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบอย่างมากเช่นกัน

แผนที่ พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace)  ประเทศตุรกี

สนใจท่องเที่ยวตุรกี คลิกที่นี่

Share on social networks