พระราชวังแห่งชาติเปนา (Pena National Palace)

1626

พระราชวังแห่งชาติเปนา (Pena National Palace)

พระราชวังแห่งชาติเปนา (Pena National Palace) ปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินภูเขาหินสูง ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและสีสันสุดร้อนแรงของปราสาท เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรตุเกส และยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน จึงสร้างพระราชวังเหนือยอดเขาเมืองซิงตรา มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ “จิตนิยม” การตกแต่งจะสะท้อนออกมาในงานศิลปะแบบภาพวาด ดนตรี และวรรณกรรม

สนใจท่องเที่ยวโปรตุเกส คลิกที่นี่

Share on social networks