พระราชวังเว้ (ประเทศเวียดนาม)

831

พระราชวังเว้ (ประเทศเวียดนาม)

พระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังของราชวงศ์เหงียน (Nguyen Dynasty) ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 19 นอกจากจะเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังมีทิวทัศน์ที่งดงามไม่แพ้กัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สนใจท่องเที่ยวเวียดนาม คลิกที่นี่

Share on social networks