พระราชวังเปเตียร์กอฟ (Peterhof Palace)

481

พระราชวังเปเตียร์กอฟ (Peterhof Palace)

พระราชวังเปเตียร์กอฟ หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เป็นพระราชวังในเทศบาลเปเตียร์กอฟ ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นตามบัญชาของซาร์ปีเตอร์มหาราช ภายในพระราชวังประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์และอุทยานหลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบาโรก ด้วยความงดงามของมันทำให้มีสมญาว่าเป็น “วังแวร์ซายแห่งรัสเซีย” พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

แผนที่ พระราชวังเปเตียร์กอฟ (Peterhof Palace) ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่
Share on social networks