พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

415

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ประเทศเกาหลี พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล ด้านในแต่เดิมนั้นเคยมีอาคารและตำหนักต่างๆ กว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารก็ถูกทำลายลง ทำให้เหลือในปัจจุบันแค่เพียง 10 หลังเท่านั้น

แผนที่ พระราชวังเคียงบกกุง ประเทศเกาหลี

สนใจท่อเที่ยวเกาหลี คลิกที่นี่

Share on social networks