พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)

607

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)

พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโก เป็นศูนย์กลางหัวใจที่สำคัญของรัสเซีย และเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ภายในประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหาร ที่ทำการของรัฐบาล หอคอย ป้อมปราการ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้มากมายจนประเมินค่าไม่ได้ และพระราชวังเครมลินยังได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่แต่งตั้งประธานาธิบดีรัสเซียอีกด้วย

แผนที่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ประเทศรัสเซีย

สนใจท่องเที่ยวรัสเซีย คลิกที่นี่
Share on social networks