พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)

776

พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)

พระราชวังที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่ประทับของกษัตริย์และพระราชินีมาตั้งแต่ปี 1837 จนถึงพระราชินีองค์ปัจจุบัน ภายในเขตรั้วพระราชวังและสวนด้านหลังเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ไม่อนุญาติให้เข้าไป แต่ในช่วงฤดูร้อนที่ทรงแปรพระราชฐาน จะเปิดห้องโถใหญ่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมและกันยายน 

แผนที่ พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) ประเทศอังกฤษ

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1/@51.5013834,-0.1442334,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x48760520cd5b5eb5:0xa26abf514d902a7!8m2!3d51.501364!4d-0.14189

สนใจท่องเที่ยวอังกฤษ คลิกที่นี่

Share on social networks