พระราชวังซวิงเงอร์ (Zwinger Palace)

847

พระราชวังซวิงเงอร์ (Zwinger Palace)

พระราชวังซวิงเงอร์ ตั้งอยู่ภายในเมืองเดรสเดิน ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ ประเทศเยอรมัน
เป็นพระราชวังเก่าแก่ในช่วงศตวรรษที่ 18 ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมบาโร้ค (Baroque) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม พระราชวังแห่งนี้ มีการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศส เป็นงานออกแบบของสถาปนิกที่มีฝีมือในช่วงปีค.ศ. 1710 คือ Matthaeus Daniel Poeppelmann โดยออกแบบตามพระราชดำริของ พระเจ้าออกัสตัสที่ 2 แห่งโปแลนด์
ที่นี่สร้างเสร็จบางส่วน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1728 และมีโครงสร้างดั้งเดิมอีกบางส่วน เช่น หอสมุด และนิทรรศการ แต่เมื่อถึงปี ค.ศ. 1733 เมื่อพระเจ้าออกัสตัสเสด็จสวรรคต โครงการต่อปีกเหล่านั้นจึงหยุดชะงักลงไป และต่อมาก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมที่นี่ในบางส่วน

แผนที่ พระราชวังซวิงเงอร์ ประเทศเยอรมัน

สนใจท่องเที่ยวเยอรมัน คลิกที่นี่

Share on social networks