พระราชวังช็องบอร์ (Chateau de Chambord)

848

พระราชวังช็องบอร์ (Chateau de Chambord)

Chateau de Chambord นั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งในพระราชวังที่สำคัญของฝรั่งเศส โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลัวร์ บริเวณเขตชนบทอย่างช็องบอร์ ในจังหวัดลัวเรแชร์ พระราชวังช็องบอร์เป็นวังที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดวังหนึ่งในโลกจากลักษณะสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะผสานระหว่างการก่อสร้างแบบยุคกลางของฝรั่งเศสกับสถาปัตยกรรมคลาสสิกของอิตาลี จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่บันไดวน 2 ชั้นอันเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมาก โดยมีลักษณะเป็นบันไดกลางที่เป็นบันไดเวียน 2 บันไดขนานกันไปเรียกว่า Double helix staircase ด้วยความสวยงามและโด่งดังของปราสาทแห่งนี้ทำให้ Walt Disney ได้นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทในนิยายเรื่อง Beauty and the Beast อีกด้วย

สนใจท่องเที่ยวฝรั่งเศส คลิกที่นี่

Share on social networks