พระมหามัยมุนี (ประเทศพม่า)

671

พระมหามัยมุนี (ประเทศพม่า)

พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งองค์พระทำด้วยสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย เชื่อว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 688 เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks