พระธาตุอินทร์แขวน (ประเทศพม่า)

756

พระธาตุอินทร์แขวน (ประเทศพม่า)

พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระธาตุไจทีโย ประเทศพม่า เป็นหนึ่งใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า ตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองไจก์โท ประเทศพม่า ระยะทางห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 158 กิโลเมตร มีความโดดเด่นจากที่ตั้งของตัวเจดีย์ที่อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ อีกทั้งยังอยู่บริเวณริมหน้าผาสูงชันบนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ ก่อให้เกิดภาพอันมหัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์ที่ก้อนหินอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวนนั้นไม่ร่วงหล่นลงไปสู่เบื้องล่าง และยังคงตั้งอยู่อย่างมั่นคงให้ผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาสักการบูชามาจนถึงปัจจุบัน

สนใจท่องเที่ยวพม่า คลิกที่นี่

Share on social networks