ป้อมไจซาลเมอร์ (Jaisalmer Fort)

393

ป้อมไจซาลเมอร์ (Jaisalmer Fort)

Jaisalmer Fort ตั้งอยู่ในเมือง Jaisalmer ในรัฐราชสถานของอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งใน “ป้อมที่อาศัยอยู่” น้อยมากในโลกเนื่องจากเกือบหนึ่งในสี่ของประชากรในเมืองเก่ายังคงอาศัยอยู่ภายในป้อม สำหรับส่วนที่ดีกว่าของประวัติศาสตร์ 800 ปีของป้อมเป็นเมืองของ Jaisalmer 

แผนที่ ป้อมไจซาลเมอร์ (Jaisalmer Fort) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks