ป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress)

728

ป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress)

ป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ โบสถ์แห่งแรกของเมืองที่สร้างขึ้น ตั้งแต่ที่เวิร์ซบวร์กอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันคาทอลิก เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีในการมองเห็นข้าศึกได้จากในระยะไกลๆ Marienberg Fortress เป็นทั้งป้อมปราการ และเป็นที่พักของ prince-bishop ตั้งแต่ศตวรรษที่5 มีการปรับปรุง ต่อเติมมาเรื่อย และก็ผ่านศึกสงครามใหญ่ๆมาหลายครั้ง

แผนที่ ป้อมมาเรียนแบร์ก ประเทศเยอรมัน

สนใจท่องเที่ยงเยอรมัน คลิกที่นี่

Share on social networks