ป้อมนาหรครห์ (Nahagarh Fort)

617

ป้อมนาหรครห์ (Nahagarh Fort)

ป้อมนาหรครห์ เป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาอะระวัลลี โดยตั้งอยู่สูงตระหง่านเหนือนครชัยปุระ ในรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย  โดยแรกป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อว่า “สุทรรศนครห์” แต่ในภายหลังได้กลายมาเป็น “นาหรครห์” ซึ่งหมายความว่า “ถ้ำเสือ” โดยเชื่อกันว่าที่มาของคำว่า “นาหระ” นั้นมาจาก “Nahar Singh Bhomia” ซึ่งวิญญาณนั้นได้หลอกหลอนในระหว่างก่อสร้างและเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้างป้อมแห่งนี้ จึงได้มีการสร้างศาลภายในบริเวณวัดเพื่อเป็นที่สถิตวิญญาณภายในป้อมแห่งนี้

แผนที่ ป้อมนาหรครห์ (Nahagarh Fort) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks