ป้อมคัมบาล (kumbhalgarh fort)

421

ป้อมคัมบาล (kumbhalgarh fort)

ป้อมปราการคัมบาลกาห์ของอินเดียนั้นมีอีกสมญาหนึ่งว่า The Great Wall of India กำแพงป้อมแห่งนี้เลาะไหล่เขายาวถึง 36 กิโลเมตร กำแพงส่วนหน้าหนาถึง 15 ฟุต ที่นี่สร้างไว้เพื่อเป็นที่หลบภัยของเหล่ากษัตริย์จากการรุกรานของโมกุลในช่วงศตวรรษที่ 15

แผนที่ ป้อมคัมบาล (kumbhalgarh fort) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกทีนี่
Share on social networks