ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)

929

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทอายุกว่า 700 ปี เป็นซากปรักหักพังของปราสาทหินทรายสีแดงในไฮเดลเบิร์กที่งดงามของยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองไฮเดลเบิร์ก เยอรมันนี นอกจะจะโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นการผสมผสานระหว่างเรเนสซองและโกธิกอย่างลงตัวแล้วนั้น ยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้

สนใจท่องเที่ยวเยอรมัน คลิกที่นี่

Share on social networks