ปราสาทพนมบาเค็ง และปราสาทตาพรหม (ประเทศกัมพูชา)

1037

ปราสาทพนมบาเค็ง และปราสาทตาพรหม (ประเทศกัมพูชา)

ปราสาทพนมบาเค็ง ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางทิศใต้ของเมืองนครธม ความน่าสนใจของที่นี่คือเป็นปราสาทขนาดเล็กอยู่บนยอดเขาสูงราว ๆ 75 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสวยงามมาก ๆ ในอดีตที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบูชาพระศิวะ ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายกับพีระมิด มีสิ่งสำคัญคือศิวลึงค์

สนใจท่องเที่ยวกัมพูชา คลิกที่นี่

Share on social networks