ปราสาทคาลมาร์ (Kalmar Castle)

1091

ปราสาทคาลมาร์ (Kalmar Castle)

ปราสาทคาลมาร์ (Kalmar Castle) ปราสาทที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศสวีเดน ปราสาทแห่งนี้ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ปราสาทขนาดใหญ่นี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ข้าศึกและโจรสลัดเข้ามาโจมตีเมืองผ่านทางทะเลบอลติกได้ ปราสาทคาลมาร์ มีการออกแบบก่อสร้างอย่างวิจิตรงดงามในแบบเรเนซอง ปัจจุบันปราสาทคาลมาร์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้บรรดานักท่องเที่ยวชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองสวย ๆ กันอย่างเพลิดเพลิน

แผนที่ ปราสาทคาลมาร์ ประเทศเบลเยี่ยม

สนใจท่องเที่ยวสวีเดน คลิกที่นี่

Share on social networks