ประตูอินเดีย (india gate)

977

ประตูอินเดีย (india gate)

ประตูสู่อินเดีย  เป็นอนุสาวรีย์ซุ้มประตูโค้งแบบประตูชัย ที่ตั้งอยู่ในนครมุมไบประเทศอินเดีย ประตูสู่อินเดียสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จฯ เยือนนครมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และ พระนางมาเรียแห่งเท็ค เมื่อปี 1911 ณ บริเวณอะพอลโลบันเดอร์

แผนที่ ประตูอินเดีย (india gate) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks