ประตูคังฮวามุน (Gwanghwamun)

643

ประตูคังฮวามุน (Gwanghwamun)

ประตูควังฮวา เป็นประตูหลักและเป็นประตูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของพระราชวังคย็องบก ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1392 ในรัชสมัยพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน ประตูนี้เคยพังทลายลงหลายครั้งและได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นหลายครั้ง จนกระทั่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้อีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

แผนที่ ประตูคังฮวามุน (Gwanghwamun)ประเทศเกาหลีใต้

สนใจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ คลิกที่นี่
Share on social networks