บุโรพุทโธ Borobudur Temple (ประเทศอินโดนีเซีย)

1092

บุโรพุทโธ Borobudur Temple (ประเทศอินโดนีเซีย)

บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย  หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ  (Borobudur Temple Compounds) คือ สถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของศาสนาพุทธลัทธิมหายาน  เป็สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งศักสิทธิ์ของอินโดนีเชีย ขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-14  ตั้งอยู่ที่จังหวัดชวากลาง เกาะชวา สร้างจากหินลาวา มีพื้นที่มากกว่า 55,000 ตร.ม.  และได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วย 

สนใจท่องเที่ยวอินโดนีเซีย คลิกที่นี่

Share on social networks