น้ำตก Athabasca Falls

429

น้ำตก Athabasca Falls 

น้ำตก Athabasca Falls เป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติ Jasper ประเทศแคนนาดา ประมาณ 30 กิโลเมตร และเป็นน้ำตกที่มีพลังและสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยความสูงกว่า 23 เมตร เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของกำลังของปริมาณน้ำจำนวนมหาสารที่ไหลลงมาจากหน้าผา

แผนที่ น้ำตก Athabasca Falls ประเทศแคนาดา

สนใจท่องเที่ยวแคนาดา คลิกทีนี่
Share on social networks