ทัชมาฮาล

683

ทัชมาฮาล

ทัชมาฮาล เมืองอัครา (Agra) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา (Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ทัชมาฮาล ถูกสร้างขึ้นโดยความรักของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ มาฮาล พระมเหสีมุมตัซสิ้นพระชนม์หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้า ด้วยความโศกเศร้าพระองค์จึงสละราชสมบัติเพื่อสร้างทัชมาฮาลนานกว่า 22 ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์

แผนที่ ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่

Share on social networks