ทัชมาฮาล (Taj Mahal)

538

ทัชมาฮาล (Taj Mahal)

ทัชมาฮาล ตั้งอยู่เมืองอัครา อนุสรณ์สถานแห่งความรัก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ มีขนาดใหญ่ถึง 42 เอเคอร์ หรือประมาณ 107 ไร่ ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 22 ปี ทัชมาฮาลถูกสร้างขึ้นโดยความรักของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ มาฮาล ชมาฮาลเป็นสุสานหินอ่อนที่ใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายที่ บริเวณด้านหน้าทัชมาฮาลมีสนามหญ้าที่กว้างใหญ่ มีทางเดินตรงสู่อาคาร 4 ทาง มีสระน้ำและน้ำพุเรียงยาวกันไป ประตูทางเข้าของทัชมาฮาลมีขนาดใหญ่ บริเวณขอบประตูทางเข้าทั้งด้านนอกและด้านในมีการจารึกบทสวดมนต์ที่ผู้จารึกได้คำนวณขนาดของตัวอักษรให้มีความสูงแตกต่างกัน

แผนที่ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ประเทศอินเดีย

สนใจท่องเที่ยวอินเดีย คลิกที่นี่
Share on social networks